Pomiń zawartość →

P-04/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Dostawa i montaż zbiornika biogazu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dokumentacją projektową i pozwoleniami”

 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.

 

 

Termin składania ofert do dnia:

21.02.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.02.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

 

Data dodania:

29.01.2020 r. – Ogłoszenie – P04/2020

29.01.2020 r. – SIWZ- P04/2020

29.01.2020 r. – Załączniki edytowalne – P04/2020

05.02.2020 r. – pytania – P04/2020

17.02.2020 r. – pytania2 – P04/2020

17.02.2020 r. – dokumentacja – P04/2020

25.02.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P04/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów