Pomiń zawartość →

P-04/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizacja metodą bezwykopową ciasnopasowaną kanalizacji sanitarnej fi 200mm, L=115,0 mb na osiedlu Zimowit w ul. Azaliowej

 

Termin składania ofert do dnia:

27.09.2012  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

27.09.2012 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów