Pomiń zawartość →

P-04/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego, komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

UWAGA ZMIANA TERMINÓW  

Termin składania ofert do dnia:

24.02.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

24.02.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Data dodania:

 29.01.2014 – Ogłoszenie – P04/2014
 29.01.2014 – SIWZ-P04/2014
 10.02.2014 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P04/2014
 13.02.2014 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2 – P04/2014
 13.02.2014 – Załączniki do IDW – P04/2014
 14.03.2014 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P4/2014

Opublikowano w Archiwum przetargów