Pomiń zawartość →

P-04/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

 

Termin składania ofert do dnia:

21.03.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

21.03.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

11.03.2016 – Ogłoszenie – P04/2016

11.03.2016 – SIWZ – P04/2016

11.03.2016 – Załącznik – P04/2016

17.03.2016 – Załącznik nr 2- P04/2016

17.03.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P04/2016

23.03.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P04/2016

 

Opublikowano w Archiwum przetargów