Pomiń zawartość →

P-05/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadań pn.:
1) Budowa zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie,
2) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert

10.02.2022 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

10.02.2022 do godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

Postępowanie zamknięte!!

Pliki do pobrania:

Opublikowano w Przetargi