Pomiń zawartość →

P-05/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Regeneracja złóż filtrów węglowych – 6 komór

 

Termin składania ofert do dnia:

25.03.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

25.03.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

3.03.2015 – Ogłoszenie – P05/2015

3.03.2015 – SIWZ – P05/2015

20.03.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P05/2015

20.03.2015 – Załącznik – p05/2015

27.03.2015 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P05/2015

30.03.2015 – 3. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P05/2015

10.04.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P05/2015

 

Opublikowano w Archiwum przetargów