Pomiń zawartość →

P-05/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej Φ400 od ul. Brydaka do ul. Obr. Poczty Gdańskiej L=280,0m

 

Termin składania ofert do dnia:

9.05.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

9.05.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

21.04.2016 – Ogłoszenie – P05/2016

21.04.2016 – SIWZ – P05/2016

21.04.2016 – Dokumentacja projektowa – P05/2016

24.05.2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P05/2016

 

Opublikowano w Archiwum przetargów