Pomiń zawartość →

P-05/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – Etap I

 

Termin składania ofert do dnia:

19.03.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.03.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

5.03.2018 – Ogłoszenie – P05/2018

5.03.2018 – SIWZ – P05/2018

5.03.2018 – Dokumentacja projektowa – P05/2018

5.03.2018 – Załączniki edytowalne – P05/2018

15.03.2018 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P05/2018

27.03.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów