Pomiń zawartość →

P-05/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie 

 

Termin składania ofert do dnia:

18.02.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.02.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

04.02.2019 – Ogłoszenie – P05/2019

04.02.2019 – SIWZ – P05/2019

04.02.2019 – Załączniki edytowalne – P05/2019

04.02.2019 – Dokumentacja techniczna – P05/2019

05.03.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów