Pomiń zawartość →

P-05/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

Rozbudowa zbiorników wody na os. Pobitno w Rzeszowie

 

 

 

Termin składania ofert do dnia:

25.11.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.11.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

10.11.2020 r. – Ogłoszenie – P05/2020

10.11.2020 r. – SIWZ – P05/2020

10.11.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P05/2020

10.11.2020 r. – Załączniki – P05/2020

09.02.2021 r. – Inforamacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P05/2020 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów