Pomiń zawartość →

P-06/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Młynówka w ul. Mieszka I

oraz

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia:

11.07.2013  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

11.07.2013 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów