Pomiń zawartość →

P-06/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego
komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

UWAGA ZMIANA TERMINÓW 

Termin składania ofert do dnia:

21.03.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

21.03.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Data dodania:

5.02.2014 – Ogłoszenie – P06/2014
8.02.2014 – SIWZ – P06/2014
8.02.2014 – Dokumentacja – P06/2014
8.02.2014 – Załączniki do IDW- P06/2014
27.02.2014 – Sprostowanie do ogłoszenia P06/2014
13.03.2014 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P06/2014
13.03.2014 – Pozwolenie na budowę – P06/2014
13.03.2014 – Załącznik nr 4 i 8 do IDW skorygowane – P06/2014
1.04.2014 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P06/2014

Opublikowano w Archiwum przetargów