Pomiń zawartość →

P-06/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Kompleksowa ochrona obiektów

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

19.05.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

19.05.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

28.04.2015 – Ogłoszenie – P06/2015

28.04.2015 – SIWZ – P06/2015

12.05.2015 – SIWZ – P06/2015

23.06.2015 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – P06/2015

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów