Pomiń zawartość →

P-06/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa metodą bezwykopową ciasnopasowaną magistrali wodociągowej Φ350mm przy ul. Saletyńskiej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

24.05.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

24.05.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.05.2016 – Ogłoszenie – P06/2016

10.05.2016 – SIWZ – P06/2016

10.05.2016 – Załącznik – P06/2016

20.05.2016 – Załączniki edytowalne – P06/2016

25.05.2016 -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P06/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów