Pomiń zawartość →

P-06/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w rejonie
ul. Lewakowskiego – ul. Krakowskiej oraz ul. Krakowskiej – ul. Witosa
w Rzeszowie

 Uwaga zmiana SIWZ!

 Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

07.04.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

07.04.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

17.03.2017 – Ogłoszenie – P06/2017

17.03.2017 – SIWZ – P06/2017

17.03.2017 – Dokumentacja projektowa – P06/2017

17.03.2017 – Załączniki edytowalne – P06/2017

30.03.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami -zmiana SIWZ- P06/2017
30.03.2017 – Szczegółowe wymagania odnośnie kształtek i armatury-P062017
30.03.2017 – Węzeł W12 zmiana – P062017

10.04.2017 – Informacja o złożonych ofertach – P06/2017

14.04.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów