Pomiń zawartość →

P-06/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

   Ocena przydatności ujęć wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rzeszowa w sytuacjach kryzysowych

 

 

Termin składania ofert do dnia:

05.03.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.03.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

19.02.2019 – Ogłoszenie – P06/2019

19.02.2019 – SIWZ – P06/2019

19.02.2019 – Załączniki edytowalne – P06/2019

15.03.2019 – Unieważnienie postępowania – P06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów