Pomiń zawartość →

P-06/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Termin składania ofert do dnia:

19.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

05.03.2020 r. – Ogłoszenie – P06/2020

05.03.2020 r. – SIWZ- P06/2020

05.03.2020 r. – Załączniki edytowalne – P06/2020

20.03.2020 r. – Informacja o unieważnieniu postepowania – P06/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów