Pomiń zawartość →

P-07/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Modernizacja 5 osadników zlokalizowanych na terenie ZUW w Rzeszowie przy ul. Zwięczyckiej 36″

 

 

Termin składania ofert do dnia:

14.02.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.02.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

30.01.2020 r. – Ogłoszenie – P07/2020

30.01.2020 r. – SIWZ- P07/2020

04.02.2020 r. – Pytania P07/2020

06.02.2020 r. – Pytania1 P07/2020

10.02.2020 r. – Pytania2 P07/2020

11.02.2020 r.  – Pytania3 P07/2020

18.02.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P07/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów