Pomiń zawartość →

P-07/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200mm, L=256 mb dla 7 budynków mieszkalnych przy ul. Przybyszowskiej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

27.09.2012  do godz. 12:30 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

27.09.2012 o godz. 12:45 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów