Pomiń zawartość →

P-07/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

18.05.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.05.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

5.05.2017 – Ogłoszenie – P07/2017

5.05.2017 – SIWZ – P07/2017

12.05.2017 – Załączniki edytowalne – P07/2017

15.05.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P07/2017

25.05.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P07/2017

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów