Pomiń zawartość →

P-08/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowa kanalizacji sanitarnej fi=200mm, L=516,0mb w rejonie ul. Borowej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

17.05.2012  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

17.05.2012 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów