Pomiń zawartość →

P-08/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych

Uwaga zmiana SIWZ 

Termin składania ofert do dnia:

 03.06.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

 03.06.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 Pliki do pobrania:

Data dodania:

19.05.2014 – Ogłoszenie – P08/2014
19.05.2014 – SIWZ – P08/2014
19.05.2014 – Załącznik – P08/2014
21.05.2014 – Zmiana SIWZ – P08/2014
28.05.2014 – 1.Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P08/2014
29.05.2014 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P08/2014
10.06.2014 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-P08/2014

Opublikowano w Archiwum przetargów