Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – Z06/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Mapy Numerycznej MPWiK w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

19.06.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.06.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

07.06.2017 – Ogłoszenie – Z06/2017

07.06.2017 – Zapytanie ofertowe – Z06/2017

07.06.2017 – Załączniki edytowalne – Z06/2017

07.06.2017 – Załącznik 1A – Z06/2017

20.06.2017 – Informacja o złożonych ofertach – Z06/2017

30.06.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Z06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów