Pomiń zawartość →

P-08/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Regeneracja złóż filtrów węglowych – 6 komór 

 

  Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

 

Termin składania ofert do dnia:

08.05.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

08.05.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

13.04.2018 – Ogłoszenie – P08/2018

13.04.2018 – SIWZ – P08/2018

23.04.2018 – Załączniki edytowalne – P08/2018

24.04.2018 – Pytania i odpowiedzi – P08/2018

04.05.2018 – Pytania i odpowiedzi 2 – P08/2018

11.05.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów