Pomiń zawartość →

P-08/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

     Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa– etap I/2019

 

 

Termin składania ofert do dnia:

22.03.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

22.03.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

08.03.2019 – Ogłoszenie – P08/2019

08.03.2019 – SIWZ – P08/2019

08.03.2019 – Dokumentacja projektowa – P08/2019

08.03.2019 – Załączniki edytowalne – P08/2019

15.03.2019 – Pytania i odpowiedzi – P08/2019

25.03.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów