Pomiń zawartość →

P-08/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Dostawa kraty zgrzebłowej z wyposażaniem elektrycznym i AKPiA na przepompownię ścieków przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

20.02.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

20.02.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

06.02.2020 r. – Ogłoszenie P08/2020

06.02.2020 r. – SIWZ P08/2020

06.02.2020 r.- Dokumentacja projektowa P08/2020

06.02.2020 r. – Załączniki edytowalne P08/2020

14.02.2020 r. – Pytania Pytania P08/2020

21.02.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty P08/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów