Pomiń zawartość →

P-09/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Modernizacja modułu kogeneracyjnego G2 zainstalowanego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 Uwaga zmiana terminu składania ofert.!

Termin składania ofert do dnia:

21.07.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.07.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

14.07.2017 – Ogłoszenie – P09/2017

14.07.2017 – SIWZ – P09/2017

12.07.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P09/2017

16.08.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P09/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów