Pomiń zawartość →

P-09/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu oraz monitoringu do zamontowania na wodomierze, na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a systemem zarządzającym oraz na system zarządzający

 

                                       POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

Termin składania ofert do dnia:

21.06.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

  Termin otwarcia ofert dnia:

21.06.2018  o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

24.05.2018 – Ogłoszenie – P09/2018

24.05.2018 – SIWZ – P09/2018

24.05.2018 – Załączniki edytowalne – P09/2018

07.06.2018 – Pytania i odpowiedzi – P09/2018

02.07.2018 – Unieważnienie postępowania – P09/2018

 

Opublikowano w Archiwum przetargów