Pomiń zawartość →

P-09/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

       Budowa studni pomiarowych dn 1200, dn 1500 na sieci wodociągowej

  

Termin składania ofert do dnia:

09.04.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

09.04.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

25.03.2019 – Ogłoszenie – P09/2019

25.03.2019 – SIWZ – P09/2019

25.03.2019 – Dokumentacja projektowa – P09/2019

25.03.2019 – Załączniki edytowalne – P09/2019

10.04.2019 – Unieważnienie postępowania – P09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów