Pomiń zawartość →

P-09/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Walentego w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

18.02.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.02.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

24.01.2020 r. – Ogłoszenie – P09/2020

24.01.2020 r. – SIWZ- P09/2020

24.01.2020 r. – Załączniki edytowalne – P09/2020 

24.01.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P09/2020

14.02.2020 r. – Pytania – P09/2020

19-02-2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P09/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów