Pomiń zawartość →

P-10/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


 Modernizacja elewacji budynków w kompleksie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej w Rzeszowie oraz budynku administracyjnego przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

12.04.2012  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

12.04.2012 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

 

Uwaga – uzupełnienie dokumentacji

Opublikowano w Archiwum przetargów