Pomiń zawartość →

P-10/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

4.09.2013  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

4.09.2013 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów