Pomiń zawartość →

P-10/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Uzbrojenie terenu Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

 

Termin składania ofert do dnia:

 29.07.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

 29.07.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 Pliki do pobrania:Data dodania:

09.07.2014 – Ogłoszenie – P10/2014

09.07.2014 – SIWZ – P10/2014
09.07.2014 – Załącznik –  P10/2014

18.07.2014 – 1. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P10/2014

24.07.2014 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P10/2014

25.07.2014 – 3. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P10/2014

31.07.2014 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P10/2014

Opublikowano w Archiwum przetargów