Pomiń zawartość →

P-10/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.
„Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej
na os. Krakowska Południe w Rzeszowie”

 

Uwaga: Zmiana terminu realizacji zamówienia

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

18.08.2015  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

18.08.2015 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

31.07.2015 – Ogłoszenie – P10/2015

31.07.2015 – SIWZ – P10/2015

31.07.2015 – Mapa – P10/2015

03.08.2015 – Ogłoszenie – P10/2015 – zmiana terminu realizacji zamówienia

03.08.2015 – SIWZ – P10/2015 – zmiana terminu realizacji zamówienia

21.08.2015 – Informacja o unieważnieniu postępowania – P12/2015

Opublikowano w Archiwum przetargów