Pomiń zawartość →

P-10/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa ładowarki przegubowej, ciągnika oraz przyczepy w ramach Projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

 

Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

22.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

22.08.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

28.07.2017 – Ogłoszenie – P10/2017

28.07.2017 – SIWZ – P10/2017

28.07.2017 – Załączniki edytowalne – P10/2017

04.08.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P10/2017

08.08.2017 – Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert – P10/2017

09.08.2017 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P10/2017

14.08.2017 – 3. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P10/2017

14.08.2017 – Załącznik nr 7 – edytowalny – P10/2017

23.08.2017 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – P10/2017

23.08.2017 – Informacja o złożonych ofertach – P10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów