Pomiń zawartość →

P-10/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej

 

 

Termin składania ofert do dnia:

28.05.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

28.05.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

11.05.2018 – Ogłoszenie – P10/2018

11.05.2018 – SIWZ – P10/2018

11.05.2018 – Załącznik nr 10 – P10/2018

11.05.2018 – Dokumentacja projektowa – P10/2018

11.05.2018 – Załączniki edytowalne – P10/2018

14.05.2018 – Dokumentacja geotechniczna – P10/2018 

18.05.2018 – Pytania i odpowiedzi – P10/2018

24.05.2018 – Pytania i odpowiedzi 2 – P10/2018

28.05.2018 – Informacja o złożonych ofertach – P10/2018

05.06.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P10/2018

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów