Pomiń zawartość →

P-10/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krajobrazowej w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

10.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

24.02.2020 r. – Ogłoszenie – P10/2020

24.02.2020 r. – SIWZ- P10/2020

24.02.2020 r. – Załączniki edytowalne – P10/2020 

24.02.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P10/2020

03.02.2020 r. – Wykaz materiałów  – P10/2020

03.02.2020 r. – Projekt wykonawczy – P10/2020

11.03.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P10/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów