Pomiń zawartość →

P-11/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


 Dostawa, montaż i rozruch instalacji odbioru, płukania i odwadniania skratek

na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

Postępowanie unieważnione 
 

Termin składania ofert do dnia:

21.05.2012  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

21.05.2012 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

 

Uwaga – zmiana SIWZ

Opublikowano w Archiwum przetargów