Pomiń zawartość →

P-11/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

  Modernizacja zagęszczacza grawitacyjnego – wykonanie przykrycia zagęszczacza z laminatu i montaż filtra powietrza

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

 8.05.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

8.05.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów