Pomiń zawartość →

P-11/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od prochowni do
ul. Kwarcowej

 

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

21.06.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.06.2018 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

06.06.2018 – Ogłoszenie – P11/2018

06.06.2018 – SIWZ – P11/2018

06.06.2018 – Dokumentacja projektowa – P11/2018

06.06.2018 – Załączniki edytowalne – P11/2018

27.06.2018 – Unieważnienie postępowania – P11/2018

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów