Pomiń zawartość →

P-11/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

        Przebudowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi na terenie przepompowni ścieków na ul. Lubelskiej w Rzeszowie

  

 Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

09.05.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

09.05.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

04.04.2019 – Ogłoszenie – P11/2019

04.04.2019 – SIWZ – P11/2019

04.04.2019 – Dokumentacja projektowa – P11/2019

04.04.2019 – Załączniki edytowalne – P11/2019

15.04.2019 – Pytania i odpowiedzi – P11/2019

26.04.2019 – Pytania i odpowiedzi – P11/2019 

06.05.2019 – Pytania i odpowiedzi 3 – P11/2019

04.06.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P11/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów