Pomiń zawartość →

P-11/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

26.02.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

26.02.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

12.02.2020 – Ogłoszenie – P11/2020

12.02.2020 – SIWZ- P11/2020

12.02.2020 – Załączniki edytowalne – P11/2020 

12.02.2020 – Dokumentacja projektowa – P11/2020

21.02.2020 – Pytania – P11/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów