Pomiń zawartość →

P-12/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Kompleksowa ochrona obiektów

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert 

Termin składania ofert do dnia:

26.08.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

26.08.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

07.08.2015 – Ogłoszenie – P12/2015

07.08.2015 – SIWZ – P12/2015

20.08.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P12/2015

28.08.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P12/2015

 

Opublikowano w Archiwum przetargów