Pomiń zawartość →

P-12/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – Etap II/2018

 

Termin składania ofert do dnia:

21.06.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.06.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

06.06.2018 – Ogłoszenie – P12/2018

06.06.2018 – SIWZ – P12/2018

06.06.2018 – Dokumentacja projektowa ul. Legionistów – P12/2018

06.06.2018 – Dokumentacja projektowa ul. Podkarpacka -P12/2018 

28.06.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P12/2018

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów