Pomiń zawartość →

P-13/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z pompowniami wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój

 

 

Termin składania ofert do dnia:

02.07.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

02.07.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

15.06.2018 – Ogłoszenie – P13/2018

15.06.2018 – SIWZ – P13/2018

15.06.2018 – Dokumentacja projektowa – P13/2018

26.06.2018 – Pytania i odpowiedzi – P13/2018

02.07.2018 – Informacja o złożonych ofertach – P13/2018

06.07.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P13/2018

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów