Pomiń zawartość →

P-13/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Dostawa 4 zestawów pompowych”

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Termin składania ofert do dnia:

31.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

31.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

19.03.2020 r. – Ogłoszenie – P13/2020

19.03.2020 r. – SIWZ- P13/2020

19.03.2020 r. – Załączniki edytowalne – P13/2020 

25.03.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P13/2020

6.04.2020 r. – Informacja o unieważnieniu postępowania – P13/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów