Pomiń zawartość →

P-13/2/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego

 

Termin składania ofert do dnia:

02.12.2013  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

02.12.2013 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów