Pomiń zawartość →

P-14/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa magistrali wodociągowej ø 500 mm w rejonie ul. Powstańców Warszawy i ul. Rejtana w Rzeszowie – etap I

 Uwaga. Zmiana Siwz

Termin składania ofert do dnia:

27.06.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.06.2016 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

13.06.2016 – Ogłoszenie – P14/2016

13.06.2016 – SIWZ – P14/2016

13.06.2016 – Dokumentacja projektowa – P14/2016

22.06.2016 – Załączniki edytowalne – P14/2016

23.06.2016 – Zmiana Siwz – P14/2016

23.06.2016 – 2. Zmiana SIWZ -P14/2016

5-08-2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P14/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów