Pomiń zawartość →

P-14/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Dostawa wodomierzy przystosowanych do systemu zdalnego odczytu”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

11.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

11.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

02.03.2020 r. – Ogłoszenie – P14/2020

02.03.2020 r. – SIWZ- P14/2020

02.03.2020 r. – Załączniki edytowalne – P14/2020 

10.03.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P14/2020

13.03.2020 r. – Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty – P14/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów