Pomiń zawartość →

P-15

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizacja metodą bezwykopową wodociągu fi 300 w ul. ks. Jałowego

Postępowanie unieważnione


Termin składania ofert do dnia:

19.05.2011  do godz. 10:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

19.05.2011 o godz. 10:15 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów